diumenge, 22 de gener de 2012

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012: PERFIL SOCIAL I REALISME,
Amb les imatges anteriors podem veure aspectes d'aquest mes de gener a Albinyana. L'arribada dels Reis, la Rosta amb l'oli novell, les obres de la nova sala polivalent al costat de la vella escola d'Albinyana, el condicionament del camí de Cal Grill, o el nou vehicle que el Departament de Governació de la Generalitat ens ha concedit, són realitats d'aquest inici d'any.

Dins les coses que han passat, aquest darrer divendres el ple municipal va aprovar el pressupost per aquest any 2012. Els números d'enguany preveuen pel que fa a les despeses un 16 % menys de les previstes en el pressupost del 201l.

Hi ha una reducció en despesa corrent de mes 120.000 euros. Gràcies a la contenció, a una política d'estalvi i de reformular diferents activitats. Per exemple, a la festa dels Tres Tombs que es farà a les Peces el proper 19 de febrer la reducció de la subvenció a l'Associació Organitzadora és de més del 50%. passant dels 4.500 de la passada edició a 2.000 € per l'edició d'enguany.

És un pressupost amb perfil molt social, ja que la major part de despesa corrent es destina al manteniment de temes de salut i d'educació i d'ajuts a famílies necessitades en l'actual situació. Un exemple prou clar: la despesa en les diferents festes majors es inferior al que es preveu destinar a mantenir la llar d'infants o a transportar els alumnes des dels nuclis a l'Escola Joan Perucho.

Les principals inversions que hi ha enguany són acabar les obres de la sala polivalent a Albinyana ( ja avançades com es pot veure), el centre de día i nou consultori a les Peces, millora camíns rurals com el de Cal Grill que ja s'han efectuat les obres de la primera fase en aquests primers dies de gener (com es veu a la foto), millores en la pista esportiva de Bonaterra II, la primera fase de renovació de la xarxa d'aigües en el mateix indret, millorar l'enllumenat públic a la Papiola i també la construcció de nínxols als cementirirs locals. En total al voltant de 667.000 euros. Més de 110 milions de les antigues pessetes.

Els ingressos són més elevats que les despeses ja que inclouen un prèstec per tal de poder fer front a la reducció del dèficit que venim acumulat dels darrers exercicis. En total es preveu concertar una operació de fins a 503.000 euros per tornar a romanents positius. Això es possible perquè el rati d'endeutament local és molt baix i tot i la concertació d'aquest crèdit encara quedaria recorregut fins a arribar al màxim permés pel govern central.

Les partides d'ingrés també han previst l'augment de la recaptació com a increment del tipus de l'IBI previst per l'Estat com a mesura transitòria l'any 2012 i 2013, la nova taxa per la recollida de brosses i també la disminució que el mateix Estat i la Generalitat faran arribar als ajuntaments.

Aquest resum mostra els grans trets dels números d'enguany. Ja els anirem desgranant.