diumenge, 20 de maig de 2012

LES ENTITATS DE GENT GRAN: GARANTÍA DE COMPROMÍS

Aquest diumenge l'he passat en bona part entre la gent gran del nostre poble. D'una banda, he participat a la festa del 15è aniversari de l'Associació d'Avis de Bonaterra. Presidida per Felipe López, la junta ha preparat una jornada festiva. En el programa no hi han faltat les distincions als socis que han complert els 80 anys, repartiment de premis a campionats socials, dinar popular, ball i també els parlaments institucionals. Sempre m'he trobat molt bé en aquesta entitat. La poso, sovint, d'exemple. Els seus fundadors van plantar una bona llavor i els presidents i juntes que l'han continuada fins avui han guiat la societat per uns camins de germanor, entesa i bona feina. Disposats sempre a col·laborar en totes les iniciatives que es plantegen al municipi. Tot un exemple d'integració en la vida associativa local i comarcal. A la tarda, he anat a les Peces. Hi havia al local de la Societat d'Avis d'Albinyana-Les Peces
l'exposició del 3r concurs de roses. Hem pogut veure un centenar de roses, de tot tipus, colors i formats. Un concurs que va començar l'any 2010, dins els actes del Mil·lenari d'Albinyana, i que ha continuat. Sobretot gràcies a la constància i bona predisposició de l'Anna Maria Martínez, que no para ni un moment en millorar edició darrera edició. Hi ha un bon ambient també en aquesta entitat. Ells també són part molt activa en la vida cultural del municipi. D'aquesta entitat, tinc un record molt especial, ja que els meus pares van ser-hi socis actius fins el darrer dia. Les estones compartides amb la gent gran són moments de reflexió. Penso en el que van viure de joves, en el seu patiment per tirar endavant les respectives famílies, en la superació de moments difícils... Ells són un mirall on, ara que vivim temps complicats, hem de mirar per veure que recuperant valors com l'esforç, el sacrifici o la solidaritat podrem mirar el futur amb optimisme. Són petites joies que tenim prop de casa. I que hem de cuidar perquè són garantia de compromís i cooperació activa.

divendres, 4 de maig de 2012

LA MENTIDA TÉ LES CAMES MOLT CURTES

Aquest migdia en roda de premsa a Cunit, Judith Alberich la que fou alcaldessa de Cunit la darrera legislatura i que ara és portaveu socialista, ha afirmat que el Ministeri d'Hisenda, no ha donat el vistiplau al pla d'ajust presentat per Albinyana. Alguns periodistes m'han trucat aquest migdia. Escolta'm Quim, mira que ha dit l'exsenadora? Es veritat? Els hi he agrait la seva professionalitat en contrastar aquesta infamia orquestrada que només pot ser fruit de la ignorància o el que considero més greu, per mala fe. Per tal d'aclarir aquesta mentida he enviat a tots els mitjans que m'ho han demanat l'acord del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el passat 30 d'abril va informar FAVORABLEMENT el pla presentat per l'ajuntament d'Albinyana.No cal dir res més. Tothom queda retratat. (Reprodueixo el text de l'acord d'aprovació rebut a l'Ajuntament) SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, establece en su artículo 10 que las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas mediante el mecanismo previsto en la citada norma a través de la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. El acceso a dicha financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de aprobar un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento. Tras analizar la información contenida en el plan de ajuste remitido por esa Entidad local, esta Secretaría General lo valora FAVORABLEMENTE. Entidad Local: Albinyana Madrid, a 30 de Abril de 2012