dimecres, 1 de juliol de 2015

ORGANIZACIÓ DE L'AJUNTAMENT ALBINYANENC PEL NOU MANDAT

Ahir es va fer el ple municipal d'organització de l'ajuntament albinyanenc pels  quatre anys vinents.
Un ple on els acords es basen a definir com serà el funcionament municipal i on també es fa públic  les àrees atribuïdes a cada membre del govern i també s'aproven les retribucions, dedicacions i indemnitzacions pel present mandat.

Un resum ràpid  dels acords de la sessió  seria  que la periodicitat dels plens serà, com fins ara, trimestral els de caràcter ordinari i  quan convingui els de caràcter extraordinari. Per exemple, en el darrer any 2014 es van fer 8 plens.  

Hi haurà, també com fins ara,  Junta de Govern Local, que es reunirà cada quinze dies. Els tinents d'alcalde que a la vegada són membres de la Junta de Govern són
Francisco Cohard, primer tinent d'alcalde, Marifé Merchán  la segona i Ramon Capdevila el tercer tinent d'alcalde. 

Pel que fa a les responsabilitats en les diferents àrees les delegacions que s'han fet són:

- Hisenda, Obres Públiques, Via Pública i Agricultura : FRANCISCO COHARD
- Serveis a les Persones i Polítiques Socials (que inclou Gent Gran, Salut, Infància i Serveis Socials), Ocupació, Seguretat i Règim Intern i Relació amb Entitats: MARIFÉ MERCHÁN
- Esports, Joventut, Festes i Polítiques d'Igualtat: MONTSE GUTIERREZ
. Ensenyament, Cultura, Normalització Lingüística i Serveis Municipals: ROSA RIBAS
. Medi Ambient, Turisme, Parcs i Jardins Públics i Mobilitat: RAMON CAPDEVILA
- Urbanisme, Participació i Transparència i Noves Tecnologies: QUIM NIN

Hi haurà dues dedicacions parcials, que seran d'1/3 de la jornada, ocupades per la Rosa Ribas i la Montse Gutiérrez. La seva retribució serà d'1/3 del salari que  rep un administratiu de la plantilla de l'ajuntament.

Tota la  resta de regidors i el mateix alcalde rebran indemnitzacions per assistència als òrgans de govern. 
  • JUNTA DE GOVERN 250 €/Junta (fins ara s'abonava 192 €) 
  • PLE MUNICIPAL 100 € /Ple (fins ara s'abonava 96 €)
  • ALTRES ÒRGANS: 50 €/sessió (igual que des del 2011)
  • RETRIBUCIONS AL GRUP MUNICIPAL: 15 € per regidor i mes. (igual que des del 2011)