dijous, 5 de novembre de 2009

A ALBINYANA NO S'APUJARAN ELS IMPOSTOSL’equip de govern de l’ajuntament d'Albinyana ha decidit, davant la situació econòmica actual la congelació de tots els impostos i taxes per l’ any 2010.

Aquesta situació comportarà que en l’elaboració del pressupost del proper exercici hi hagi un control rigorós de la despesa i la supressió d’algunes de les que realitzen actualment a fi de poder

mantenir el nivell actual de serveis que s’ofereixen.

Tinc clar que l’augment de dos punts de l’Iva del 16 al 18% previst per a la segona meitat de l’any ens obligar a reduir despeses, a fi de no incrementar dèficit, ja que aquest augment que fa el govern central arriba a totes les capes de la societat, i per tant els ajuntaments no en quedarem al marge.

La racionalitació de la gestió ja fa mesos que es va portant a terme a l’ajuntament albinyanenc. Ara Disposem d’un pla econòmic-financer que ens permet anar trampejant la situació que es d’un molt baix dinamisme en el sector de la construcció i que també arrossega a altres sectors econòmics.

La congelació dels impostos i taxes no portarà aparellada la supressió de mesures de caràcter social, com són la subvenció a les famílies del 50% del cost en l’adquisició dels llibres, el manteniment del conveni amb Càritas per aliments i per atenció a persones amb dificultats i la gratuïtat del servei de transport pels jubilats amb rendes mensuals inferiors als 600 euros.el preu social de 40 cèntims en els usuaris jubilats del transport municipal,

1 comentari:

Albert Recasens ha dit...

Albinyana quin gran municipi! Afortunats els albinyanencs tan pels tema impostos com per d'altres temes, com la pau que si respira i l'encant del poble. Que sigui així per molts anys.