dilluns, 31 de maig de 2010

BUSCANT LA HISTÒRIA VISUAL DEL NOSTRE POBLE



Una de les iniciatives destinades a celebrar el mil·lenari del nostre poble es l'edició d'un llibre de fotografies i el muntatge d'una exposició amb imatges d'uns mateixos indrets del terme municipal abans i ara.

Es un projecte interessant per veure l'evolució del nostre entorn. Les entitats locals s'hi han involucrat en la recerca del material documental que ha de permetre l'edició d'aquesta història visual.

La Societat d'Albinyana, per facilitar la recollida i fer més àgil el préstec de fotografies durant tots els diumenges del mes de juny posa a disposició del veïnat un servei d'escàner al local social. Així tothom que vulgui de 12 del migdia a dues de la tarda podrà portar fotos antigues en format paper i, una vegada escanejades, les podrà tornar a pendre cap a casa.

L'exposició prevista per a la propera tardos es vol fer itinerant per tots els nuclis de població.

Ja ho sabeu, doncs. Sí teniu una foto polsosa i esgrogueida, en blanc i negre o color, de fa uns quants anys, animeu-vos a que formi part de la història local. Convé tenir sempre present que "qui perd els origens perd la identitat"