diumenge, 9 d’octubre de 2011

AJUSTANT ELS NÚMEROS


Octubre s'aprofita per plantejar els impostos i taxes que es pagaran l'any vinent.
L'equip de govern que presideixo, dins la política d'austeritat dels temps presents, hem previst un increment en l'IBI de naturalesa urbana i en la taxa per a la recollida d'escombraries.

No s'apujaran la resta d'impostos ni preus públics: seguiran igual el preu del bitllet d'autobus, piscina, llar d'infants, impost de construccions, iae o plusvàlues entre d'altres.

Pel que fa a l'IBI l'augment del tipus serà d'un 4,5%, passant del 0,66 al 0,69, Feia tres any que no es tocava aquest impost i l'augment en aquest període triannual de l'IPC ha estat de més del 6%. Ara no ens toca més remei que posar aquest nou tipus, ja que hem de considerar la reducció d'aportacions que tenim tots els ajuntamenta perquè l'Estat ens transfereix menys diners i en canvi ens demana que n'hi tornem i al damunt augmenta l'IVA un parell de punts per acabar d'arrodonir-ho.

Pel que fa a les escombraries, ara el rebut semestral serà de 80 euros, en lloc dels 60 euros que es pagaven cada sis mesos des de l'any 2008.
El cost actual de la recollida selectiva de la matèria orgànica i la fracció de rebuig, més la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos ens ha portat a un dèficit els dos darrers anys de més de 60 mil euros cada any. Per tant, davant aquesta situació insostenible en el temps, no hi ha més alternativa que anivellar l'ingrés amb la despesa efectiva.

El proper any 2012 serà molt complicat. No es preveuen gaires alegries en els números i ens convindrà, encara més, prioritzar en allò més necessari.