dilluns, 27 de juny de 2011

CARTIPÀS MUNICIPAL


Aquest proper dijous a les nou del vespre hi ha convocat el ple d'organització municipal per aquest nou mandat. En aquesta sessió es crearà la junta de govern local, que ara farà les reunions ordinàries quinzenalment, i també es donarà compte de quines àrees gestionarà cada membre de l'equip de goven.

La proposta de distribució prevista és la següent:

El Paco Cohard Ordoñez, que serà primer tinent d'alcalde, membre de la Junta de Govern i tresorer, gestionarà els assumptes relacionats amb les següents matèries: Obres Públiques, Serveis Municipals, Via Pública i Hisenda.

La Marifé Merchán Bordallo, segona tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern tíndrà atribucions per la gestió de Governació, Formació Ocupacional, Serveis Socials, Gent Gran i Salut

L'Ester Hernández Tomás, que també serà tinent d'alcalde i membre de la Junta de Govern esdevindrà la regidora responsable d' Ensenyament, Joventut i Noves Tecnologies

El Lluís Esteban Castanera portarà les àrees de Recursos Humans, Empresa, Medi Ambient i Esports.

La Rosa Ribas Riambau serà l'encarregada de portar l'àmbit de Cultura, Igualtat i Agricultura.

I finalment, el Pedro Melero Esteve tindrà una delegació genèrica per la gestió dels assumptes relacionats amb la Sostenibilitat, la Mobilitat, el Turisme i la Promoció Municipal.

I les regidores Marifé Merchán, Ester Hernández i la Rosa Ribas s'encarregaran conjuntament de la Participació Ciutadana, de la Relació amb les Entitats i de les Festes, mentre que Urbanisme quedarà, com en els darrers anys, sota la tutela del propi alcalde.

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES

El ple també aprovarà les assignacions econòmiques per assistències a ple i junta de govern que quedaran igual que en la passada legislatura. La indemnització per assistència al ple es manté en els 96 euros i en 192 euros per assistència a la Junta de Govern que en aquest mandat, es proposa, tingui una peridocitat quinzenal.

Els tres regidors que no formen part de la Junta de Goven tindran una dedicació parcial d'un terç de jornada amb una retribució proporcional a la que rep un administratiu, això equival a un import que no arriba als cinc cents euros bruts al mes.
S'abaixen, d'altra banda, en més d'un 17% les assistències a la comissió de comptes, de 60 euros a 50, i també es redueix en un 25% l'import per a grups municipals.

Aquestes xifres, segurament, seran, com ha estat en els darrers dotze anys, de les més baixes entre els ajuntaments de tipologia similar al d'Albinyana.

1 comentari:

cbr ha dit...

espero que no sigan siendo doce años de abandono mas de lo mismo nada mas importa el poder no la poblacion como siempre mas de lo mismo se que no lo vais a publicar pero me da lo mismo por lo menos sabre que lo haveis leido